Innkalling til årsmøte 2013

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn vil herved innkalle til årsmøte. Dette vil finne sted 24.04.2013 kl. 18.00, på Mariehaven Bo- og behandlingssenter, Dønskiveien 46, Gjettum.

Innledning:
Oppdatering fra styret på situasjonen ved Dyrenes Hus.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av tellekorps
6. Valg av møtevitner

7. Saker fra styret
7.1 Godkjenning av årsberetning
7.2 Godkjenning av regnskap
7.3 Godkjenning av kontingent
7.4 Andre saker

8. Innkomne saker

9. Valg
9.1 Leder velges
9.2 Styremedlemmer velges
9.3 Varamedlemmer velges
9.4 Medlemmer til valgkomiteen velges
9.5 Varamedlem til valgkomiteen velges
9.6 Revisor velges

Frist for å melde saker inn til sekretariatet er ved midnatt tirsdag 9. april.

Velkommen!