Høringsuttalelse – pelsdyrnæringen

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus er sammen med bl.a. NOAH og Dyrevernsalliansen høringsinnstans i gjennomgangen av pelsdyrnæringen NOU 2014:15. Vi har sendt følgende uttalelse over til Landbruks- og Matdepartementet:

HØRINGSUTTALELSE NOU 2014:15 – NORSK PELSDYRHOLD – BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT AVVIKLING? GJENNOMGANG AV PELSDYRNÆRINGEN

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus er for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen utfra dyrevernshensyn. Vi finner det dokumentert ut over enhver rimelig tvil, at rovdyrene påføres lidelser når de gis en begrenset domestiseringsgrad i små, stimulifattige nettingbur, der dyrene ikke får utløp for sin naturlige adferd. Lidelsene gir seg utslag i stereotyp adferd, fryktreaksjoner og valpedrap. Vi stiller også spørsmål ved om gjeldende avlivningsmetoder, kan sies å være særlig humane i et dyrevelferdsperspektiv.

Pelsdyrnæringen mottar subsidier for å fremstille et produkt basert på dyremishandling for et luksusmarked. Det mener vi er etisk betenkelig og helt unødvendig.

På bakgrunn av dette sier derfor Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus ja til styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer