Giftig åte lagt ut i Åsnes kommune

Dessverre har det seg slik at noen legger ut giftig åte for å komme ulven til livs. Det er en grusom handling i seg selv og burde aldri forekomme. Vi velger å varsle om det da det for det første er ulovlig og straffbart, for det andre er det flere som slipper hunden løs i skogen selv om det er båndtvang.

Ulv i skog.

Hold hunden i bånd og vær på vakt. Her varsles det i området Åsnes: Åsnes er den midterste og største av de tre kommunene som utgjør Solør i Innlandet. Åsnes grenser i nord mot Våler, i sør mot Grue, og i vest mot Nord-Odal og Stange, og riksgrensen mot Sverige i øst.

Kart over Åsnes.

Også i mai 2019 ble en ulvetispe funnet død i Åsnes-Finnskog. Det viste seg at ulven hadde spor av etylenglykol i kroppen. Politiet ser svært alvorlig på bruk av forgiftede åter i naturen og anser dette som alvorlig miljøkriminalitet.

Utlagte giftåter rammer tilfeldig, og har et stort skadepotensiale for både rovvilt og hunder. I tillegg kan det påføre dyr store lidelser ved inntak. Vi mister også oversikten av bestanden og det kan føre til en uforutsigbar forvaltning av arten. Ulven er kritisk truet og i Norge har vi kun 6 familiegrupper med tilhold i Norge, og det ble vinteren 2020-2021 registrert 57-58 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. 

Ulv som går i snøen med senket hode.

At vi da tar ut flere ulv enn vi burde er nok en del av hensikten med utlegging av giftig åte.

Politiet ber deg melde ifra hvis du skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette. Tidligere i år ble det også meldt fra om giftig mat lagt ut i skogen i Åsane ved Bergen. Der det var et forgiftningstilfelle av hunden Klara som hadde spist sjokolade. Heldigvis handlet eier raskt og Klara er nå i god form.

Tekst: Lynn Moltzau
Kilder: Rovdata, vg, Aftenposten og i Solør.