FIV hos katter

FIV (Feline Immunodeficiency Virus) FIV står for felint immunsviktvirus og er en infeksjonssykdom som kan ramme katter. Sykdommen kan føre til at katten kan utvikle et svakere immunsystem og den smitter gjennom direkte berøring. Det er et alvorlig virus som katteeiere bør være oppmerksomme på. Ukastrerte hannkatter som er mye utendørs er særlig utsatt da de ofte havner i slåsskamper med andre hannkatter over territorier.
Bitt og sårskader er den vanligste årsaken til spredning av FIV-viruset, og det smitter fra katt til katt gjennom spytt og blod.

Processed with VSCO with c1 preset

FIV hos kattunger
Kattunger kan også få sykdommen fra mor gjennom fødsel eller amming, men det er sjeldent. Parring i seg selv medfører normalt lav risiko for spredning av sykdommen.
Deling av mat- og vannskåler kan være en kilde til smitte, da en frisk katt på denne måten kan få i seg spytt fra en smittet katt.

FIV kan minne om HIV; Human Immune Deficiency Virus, som rammer mennesker. Sykdommene og plagene som en smittet katt kan utvikle, kan minne om AIDS, men mennesker kan ikke bli smittet av FIV da sykdommen ikke krysser på tvers av arter.

Symptomer
Det finnes ingen spesifikke symptomer som viser at katten er rammet av FIV. Det svekkede immunforsvaret gjør at katten blir mer mottakelig for en rekke sykdommer og plager, som feber, luftveisinfeksjoner, hudproblemer, slapphet, vekttap, betennelser i munnen, diaré og noen typer svulster. Katter kan gå symptomfrie i mange år eller lide av plager som ikke nødvendigvis er synlige for mennesker.

Sykdomsforløp og behandling
Når katten har blitt infisert med FIV kan den oppleve slapphet, feber og forstørrede lymfeknuter i omtrent tre måneder. Dette er symptomer som ikke alltid er så lett å oppdage. Deretter vil det komme en periode på mange måneder uten symptomer.

Sleepy cat wraped in warm grey knitted woolen blanketInfeksjonsfasen
Mange katter forblir på dette stadiet der de er smittet, men ikke har symptomer. Enkelte katter går videre til neste fase, som kalles infeksjonsfasen. Her blir immunforsvaret svært svekket og katten blir mer mottakelige for sykdommer og infeksjoner. Normalt skjer dette flere år etter at katten har blitt smittet.

Terminalfasen
I den siste fasen av sykdomsforløpet, er det vanlig at katten utvikler mer alvorlige sykdommer, som kreft, nevrologiske sykdommer og alvorlige infeksjoner. Denne fasen kalles terminalfasen og varer to til tre måneder. Det finnes ingen behandling som kan gjøre katten frisk. Men katter som har fått sykdommen kan likevel leve et langt og lykkelig liv, og være gode familiedyr i mange år fremover.

Behandling
Behandlingen av katter med FIV består i å forebygge sekundære sykdommer og infeksjoner, som katten nå kan være ekstra utsatt for som følge av det svekkede immunforsvaret. Selv om FIV i seg selv ikke er dødelig, gjør det kattene mer mottakelige for sykdommer som kan være dødelige, spesielt i tilfeller hvor sykdommen har kommet til den tredje fasen, infeksjonsfasen.

Vaksine
Det er utviklet noen vaksiner mot FIV, men disse er per i dag kun tilgjengelig i enkelte land, som Australia og Japan. En kommersiell vaksine er ikke på markedet.

Forebyggende tiltak
Det viktigste tiltaket du kan ta er å kastrere katten – dette gjelder spesielt hannkatter. Det fører til færre slåsskamper og mindre behov for katten å forflytte seg over store avstander på jakt etter territorium eller en hunnkatt å parre seg med. Den sikreste måten å hindre at en katt blir smittet av FIV, er å holde katten innendørs.

Jevnlige besøk hos veterinæren er også å anbefale. Selv om mange av symptomene på sekundære sykdommer kan være vanskelige å oppdage for mennesker, er veterinæren trent i å se etter tegn på slike sykdommer. Følg likevel godt med på kattens helse og oppsøk veterinær ved mistanke om smitte.

Unrecognizable veterinarian team helping cute tabby cat at animal clinic, close up. Panorama

Har man flere katter der èn har fått påvist FIV, må alle kattene testes. Den smittede katten bør holdes adskilt fra andre katter for å forhindre at smitten sprer seg.

Mistenker du at katten din har blitt smittet med FIV, bør du ta kontakt med veterinær. Ved hjelp av en blodprøve kan veterinæren finne ut om katten er smittet. Når en katt har FIV, utvikler den antistoffer mot viruset som forblir i kattens blod ut livet. Det er svært viktig at katter som har fått påvist sykdommen, holdes innendørs for å hindre videre smitte.

Kilder: RSPCA, PetMD, Cornell University.
Tekst: Julianne Aga