En mulighet til å promotere hjertesaken vår – dyrevelferd

Den siste helgen i august deltok vi i Dyrenes Hus på Sandvika Byfest for å spre respekten og omtanken for dyr som vi har hatt i over 160 år.

Foto: Markus Asbjørnsen

Siden 1859 har Dyrenes Hus startet reisen med å kjempe for dyrevelferd, hjelpe dyr som er i nød og øke allmennhetens respekt for dyr og deres grunnleggende rettigheter. Med håp om å videreføre og styrke vår innsats innen dyrebeskyttelse, valgte vi i år å gjøre noe nytt! Tidligere i mars ble vi invitert til å stå på stand og holde foredrag på Sandvika Byfest, en årlig byfest arrangeres for å bidra til å utvikle en stolthet og tilhørighet til Sandvika. Siden Oslo og omegn er vårt kjerneområde, tenkte vi at vi ikke kunne gå glipp av denne muligheten til å promotere dyrevelferd og nødvendighet av å hjelpe katter i nød – hjertesaken vår. Så takket vi ja og grep sjansen til å finne flere likesinnede.

På 26 og 27. august sto vi på stand for å treffe flere venner med hjerterom for dyr, spre kunnskap om Dyrenes Hus, gi råd og veiledning om hjemløse dyr og dyrevern, promotere vårt arbeid og rekruttere flere fosterhjem, fosterhjemskoordinatorer og frivillige. Fosterhjemmene er uunnværlige for det arbeidet vi gjør for å hjelpe katter i nød. Samtidig trenger vi flere fosterhjemskoordinatorer som er bindeleddene mellom fosterhjemmene og oss. Vi mottar ingen offentlig støtte og alt arbeidet vi gjør, utføres av frivillige. Derfor er vi helt avhengige av alle typer bidrag fra privatpersoner og andre for å kunne fortsette med å fremme dyrevern.

Selv om lørdagen gikk litt rolig, var vi heldige på søndagen da vi fikk stå på broen og møtte mange i løpet av dagen. Det var en glede for oss å ha nådd til mange likesinnede og fått presentere Dyrenes Hus og vårt viktige arbeid. I tillegg har vi fått nye medlemmer og flere interessenter for de ulike frivillige rollene. Vi er svært takknemlige for alle bidrag og hver eneste som blir med på vårt lag, slik at vi kan videreføre og styrke innsatsen vår innen dyrevelferd.

Foto: Markus Asbjørnsen

I tillegg holdte vi foredraget “Dyrenes Hus og litt om katten” på 27. august på Kunnskapssenteret i Sandvika. På foredraget presenterte vi Dyrenes Hus som organisasjon og hvilken rolle vi har i å fremme god dyrevelferd. Vi gikk også gjennom andre temaer som prosessen fra inntak til utadoptering, kattevelferd, hva som bør gjøres om man ser en eierløs katt og hva som kan gjøres for å forhindre kattekolonier i ens nærområde. Foredraget var en utmerket anledning for oss til å bli bedre kjent med flere og spre kunnskap om vårt arbeid.

Foto: Markus Asbjørnsen

Vi takker Sandvika Byfest for denne unike muligheten til å fremme hjertesaken vår, og håper på flere muligheter for å styrke vårt arbeid med å hjelpe dyr i nød, forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr.