Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus vant rettssak

Slik styret informerte om på Årsmøtet, hadde to tidligere ansatte anlagt søksmål mot foreningen, og resultatet foreligger nå.

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus vant på alle punkter i den ene saken og ble tilkjent saksomkostninger. Dommen er korrekt og velbegrunnet, og etterlater ingen tvil om at styret som arbeidsgiver hadde grunnlag for å gå til oppsigelse.

I den andre saken ble det inngått forlik for å få satt et punktum for en krevende og langvarig arbeidskonflikt.
På vegne av styret i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus
Sølvi Frøland Svoren
styreleder