Dyr har et rettsvern

flyer_dyrepolitiNY

I Sør-Trøndelag har regjeringen nå endelig opprettet en egen avdeling med dyrepoliti – riktignok som et forsøksprosjekt i denne omgang.Dette er en gledelig nyhet, selv om kritiske røster hevder at dette vil gi rettsvernet til dyr en «forrang» i forhold til annen kriminalitet, og viser til politiets knappe ressurser med ditto prioriteringer. Vi er helt uenig – ordningen anerkjenner at dyr faktisk HAR et rettsvern.

Det er Mattilsynet som forvalter lov- og regelverk knyttet til dyr og dyrehold. Kriminalitet begått mot dyr anmeldes til politiet, men sakene blir oftest henlagt. Noen få saker blir etterforsket og påtalt. Dette er gjerne saker med et stort omfang, eller saker som har fått stor omtale i media. Om noen overhode blir dømt – er straffen forsvinnende lav, og lite avskrekkende. Det er også store mørketall. Mange velger ikke å anmelde, nettopp fordi man vet at disse sakene ikke blir prioritert. Med et eget dyrepoliti er vi overbevist om at dyrs rettsvern vil bli løftet frem i lyset – og sidestilt med annen type kriminalitet.

Prøveprosjektet med dyrepoliti vil vare i tre år, og Dyrenes Hus ønsker den nye dyrekrim-gruppa lykke til med det viktige arbeidet. Vi vil fortsette å jobbe for å få på plass et landsdekkende dyrepoliti på permanent basis.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/soer-troendelag-faar-landets-foerste-dyrepoliti/a/23442229/
http://www.nationen.no/landbruk/dyrepolitiet-er-operativt-i-sar-trandelag/
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/20/194703572/fredag-starter-nytt-dyrepoliti-arbeidet-mot-dyrekrim
http://www.dagbladet.no/2015/08/21/nyheter/landbruk/dyrenes_nyheter/dyrepoliti/40726829/
http://www.budstikka.no/meninger/nyheter/dyrehistorier/la-oss-slippe-eget-dyrepoliti/s/5-55-140364