Forbudt å reise fra kjæledyret uten tilsyn

Lillegrå2

Kjæledyr skal ha tilsyn og stell hver dag, og det er forbudt for eier å reise bort uten å sørge for jevnlig pass, mat og vann, jf Dyrevelferdsloven. Eiere som reiser fra dyrene sine uten dyrepasser, slipper dyr ut i naturen eller setter dem bort for å dø, vil nå kunne risikere å få et gebyr som er langt større enn det ville kostet å betale for pass av dyret.

Dyrenes Hus ønsker velkommen et strengere regelverk for å sikre dyrene det tilsynet de trenger og har krav på. Vi har sett nok av dyretragedier med bakgrunn i at dyr er blitt overlatt til seg selv. Vi ønsker en holdningsendring hvor fokuset er på dyreeiers ansvar, fremfor unnskyldninger om «hendelige uhell» der kjæledyr er blitt borte, drept eller skadet.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.osloby.no/nyheter/Na-er-det-blitt-enda-dyrere-a-la-kjaledyret-i-stikken-8043084.html
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__katt.16905/binary/Tilsynsveileder%20-%20katt