Forbudt å reise fra kjæledyret uten tilsyn

Lillegrå2

Kjæledyr skal ha tilsyn og stell hver dag, og det er forbudt for eier å reise bort uten å sørge for jevnlig pass, mat og vann, jf Dyrevelferdsloven. Eiere som reiser fra dyrene sine uten dyrepasser, slipper dyr ut i naturen eller setter dem bort for å dø, vil nå kunne risikere å få et gebyr som er langt større enn det ville kostet å betale for pass av dyret.

Dyrenes Hus ønsker velkommen et strengere regelverk for å sikre dyrene det tilsynet de trenger og har krav på. Vi har sett nok av dyretragedier med bakgrunn i at dyr er blitt overlatt til seg selv. Vi ønsker en holdningsendring hvor fokuset er på dyreeiers ansvar, fremfor unnskyldninger om «hendelige uhell» der kjæledyr er blitt borte, drept eller skadet.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.osloby.no/nyheter/Na-er-det-blitt-enda-dyrere-a-la-kjaledyret-i-stikken-8043084.html
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__katt.16905/binary/Tilsynsveileder%20-%20katt

Bli månedsgiver

Din støtte vil hjelpe dyrene slik at de får nødvendig veterinærtilsyn og andre nødvendige ting
Som fast månedsgiver er du medvirkende til at vi får hjulpet hjemløse dyr i Oslo, Viken og Østfold.
Les mer

Gi en gave

Du kan støtte vårt arbeid direkte på kontonummer 1503.53.42599.

Gi en gave

Husk at donasjoner over kr 500 gir rett til skattefradrag.
Les mer