Beverne i Nøklevann

bever-shutterstock-630Foto: Snipview
Dyrenes Hus har mottatt flere bekymringsmeldinger angående beverne i Nøklevann. Vannet skal tappes med 5.5 meter, noe som betyr at beverhyttene ikke lenger blir liggende under vann. Siste meldingen vi mottok, beskriver rastløse bever som hvileløst svømmer frem og tilbake, tydelig stresset over situasjonen.

Tappingen av vannet er planlagt, også med hensyn til dyrelivet, har vi fått opplyst. Vi vil imidlertid oppfordre publikum til å følge med, og varsle Viltnemnda dersom man observerer noe bekymringsfullt.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

http://www.noblad.no/snart-ma-beveren-i-noklevann-flytte/s/5-56-22292