Årsmøtepapirer 2014

Trykk her for å se årsmøtepapirene for 2014. Krever Adobe Reader.

Rettelse: Det har dessverre sneket seg inn en feil i Årsberetningens side 5, siste setning i andre avsnitt. Det skal stå: «Overskuddet på i underkant av kr 900.000 (…)».