Årsmøte 2024

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

INVITERER TIL ÅRSMØTE

Sted: Scandic St. Olavs Plass,

Tidspunkt: Mandag. 18. mars 2024, kl 18:00

St. Olavs Plass 1, 0165 Oslo

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og møtevitner
 4. Oppsummering fra året som har gått
 5. Revidert regnskap for 2023
 6. Styrets forslag til budsjett for inneværende år
 7. Saker fra styret
  7.1 Fastsettelse av medlemskontingenten for 2025
 8. Innkomne saker
 9. Valg

Praktisk informasjon:

Medlemmer som har betalt kontingent for året før samt inneværende år og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags- og stemmerett iht. foreningens vedtekter §8, 2. Ledd.

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er satt til søndag 3. mars 2024, kl. 24:00. Saker må sendes skriftlig og undertegnet til styret@dyreneshus.no eller Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, Postboks 37, 1305 Haslum.

Sakspapirene vil være tilgjengelige fra mandag 11. mars og kan sendes på e-post etter forespørsel (styret@dyreneshus.no). Av miljøhensyn vil kun stemmesedler bli delt ut på årsmøtet. Saker vil bli presentert på storskjerm.

For å sikre en rettferdig og demokratisk prosess, tillates maks 1 fullmakt per oppmøtte medlem. Fullmakten må være skriftlig og kopi av gyldig legitimasjon må legges ved. Fullmaktsskjema fås ved henvendelse til styret@dyreneshus.no.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus v/styret