Årsmøte 2023

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

INVITERER TIL ÅRSMØTE

Tirsdag 28. mars 2023. Klokken 18:00

Scandic Hotel, St. Olavs Plass 1

0165 Oslo

Årsmøte 2023

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av dagsordenen

3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og møtevitner

4. Oppsummering fra året som har gått

5. Revidert regnskap for 2022

6. Styrets forslag til budsjett for inneværende år

7. Saker fra styret;

7.1 Fastsettelse av kontingent

8. Innkomne sakers

9. Valg

Praktisk informasjon:

Medlemmer som har betalt kontingent for året før samt inneværende år og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags og stemmerett iht foreningens vedtekter § 8,2 Ledd.

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er satt til kl. 24.00, tmandag 13. mars 2023. Saker må sendes skriftlig og undertegnet til styret@dyreneshus.no eller Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, Postboks 37, 1305 Haslum.

Sakspapirenene vil være tilgjengelige fra tirsdag 21. mars og kan sendes på e-post etter forespørsel (styret@dyreneshus.no). De kan også hentes i Grobråtenveien 76, 1385 Asker, mellom klokken 18.00-19.00 denne dagen.

For å sikre en rettferdig og demokratisk prosess, tillates maks 1 fullmakt per oppmøte medlem. Fullmakten må være skriftlig og kopi av gyldig legitimasjon må legges ved. Fullmaktsskjema fås ved henvendelse til styret@dyreneshus.no.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

v/styret