Årsmøte 2020

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

INVITERER TIL ÅRSMØTE

Tidspunkt:  Onsdag 24. juni 2020 – kl. 18:00

Sted: Scandic Victoria hotell, Rosenkrantz’ gate 13, 0160 Oslo

Dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkallingen 
  2. Godkjenning av dagsordenen 
  3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og møtevitner 
  4. Oppsummering fra året som har gått 
  5. Revidert regnskap for 2019 
  6. Styrets forslag til budsjett for inneværende år 
  7. Saker fra styret; 

7.1 Forslag til reviderte vedtekter

7.2 Forslag til endret praksis for frivillighetshonorar

7.3 Huset – veien videre

        8.    Innkomne saker

8.1 Styrets ignorering av foreningens historie, brudd på vedtektene §2 og handlinger i strid med årsmøtevedtak (innsendt av Sølvi Frøland Svoren)

8.2 Ferden videre for politisk gruppe i Dyrenes Hus (innsendt av Tone Vestgård)

8.3 Utestengelse (innsendt av Lynn Moltzau)

8.4 Valg av styremedlemmer (innsendt av Lynn Moltzau)

8.5 Daglig leder (innsendt av Lynn Moltzau)

8.6 Frivillghetshonorar (innsendt av Lynn Moltzau)

8.7 Forslag til ny logo (innsendt av Lynn Moltzau)

9.    Valg av nytt styre

Praktisk informasjon: 

Myndighetene åpnet 7.mai for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.

Dette gjør det mulig for oss å avholde vårt utsatte årsmøte før fellesferien.

Vi vil selvfølgelig sørge for at alle kan holde god avstand til hverandre, og vi vil gjøre vårt ytterste for at hensynet til smittevern ivaretas på en god måte.

Møteinnkallingen vil bli sendt ut pr. post til alle som har stemme- og talerett iht. våre vedtekter §8 i løpet av denne uken (uke 21). Øvrige medlemmer er selvfølgelig også velkomne til å delta på møtet.

Medlemmer som har betalt kontingent for året før og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags- og stemmerett iht. foreningens vedtekter §8, 2. Ledd 

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet var satt til kl. 24.00, søndag 8. mars 2020. Den opprinnelige årsmøtedatoen var 24. mars 2020. Møtet måtte utsettes som følge av myndighetenes anbefalinger og av hensyn til alles sikkerhet i forbindelse med korona-pandemien. Det er ikke åpnet for å sende inn nye saker til behandling på det utsatte møtet.

For å sikre en rettferdig og demokratisk prosess, tillates maks 1 fullmakt per oppmøte medlem. Fullmakten må være skriftlig og kopi av gyldig legitimasjon må legges ved. Fullmaktsskjema fås ved henvendelse til styret@dyreneshus.no 

Sakspapirene kan sendes på e-post etter forespørsel (styret@dyreneshus.no). De vil også være tilgjengelige i møtelokalet.

Av smittevernhensyn vil det kun være tillat å være totalt 50 personer i møtelokalet, og vi ber deg om å holde deg hjemme dersom du har symptomer som kan tyde på at du kan være smittet av Covid-19.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen! 

Med vennlig hilsen 

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus v/styret