Andromeda barnehage

I høst innledet vi et samarbeid med Andromeda barnehage i Oslo. I tillegg til verdifulle erfaringer og positiv utvikling hos barna, håper vi på å skape engasjement og interesse for dyrevelferd. Andromeda vil bidra overfor Dyrenes Hus – ikke bare med barnas omsorg og kos – men også med midler. Høstutstillingen innbrakte hele kr 6.000 som gikk uavkortet til Dyrenes Hus. Vi håper på god rekruttering av engasjerte dyrevernere i fremtiden!

Tekst og foto: Sølvi Frøland Svoren

Andromediadyr