Dyrepoliti NÅ!

Dyrenes Hus mener det er viktig at dyrs rettsikkerhet styrkes. Vi tror at det best kan gjøres ved å opprette et eget dyrepoliti adskilt fra Mattilsynet. Nå åpnes det for en prøveordning med dyrepoliti i Trøndelag, noe som er et stort skritt i riktig retning. Men jobben er ikke gjort. Arbeidsutvalget som er nedsatt for å utrede prosjektet har ingen representanter fra dyrevernsorganisasjoner, og mandatet holdes hemmelig. Vi savner åpenhet rundt prosessen, og vil fortsette vårt arbeid inntil et eget dyrepoliti er på plass. Støtt oss i dette arbeidet!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Illustrasjon: Dyrenes Hus

flyer_dyrepolitiNY