fbpx

Bulgaria forbyr avl og import av amerikansk mink

Den 2. juni 2022 kunngjorde den bulgarske miljøministeren Borislav Sandov et forbud mot avl og import av amerikansk mink. Forbudet, som har blitt innført for å beskytte det biologiske mangfoldet i landet, vil føre til nedleggelse av Bulgarias siste gjenværende pelsfarm.

Foto: zoofanatic. CC BY 2.0

Sandov uttalte: «Etter den offentlige diskusjonen signerte jeg den endelige ordren for dette forbudet. Forholdene på den eneste gården i Bulgaria er ugunstige, og det har gjort det mulig for rømt mink å forårsake skade de siste årene.»

Det juridiske grunnlaget for lovgivningen er Bulgarias lov om biologisk mangfold, ifølge loven kan miljøministeren pålegge restriksjoner på avl og import av ikke-hjemmehørende dyre-, plante- og sopparter, dersom deres utilsiktede utsetting i naturen setter stedegne arter i fare.

Skadene på biologisk mangfold forårsaket av amerikanske mink, som har rømt fra pelsfarmer, har blitt et betydelig problem i Bulgaria. Siden introduksjonen av pelsdyrfarmer har det blitt funnet ville bestander av amerikansk mink i mer enn 20 europeiske land, noe som kan utgjøre en alvorlig trussel mot innfødt fauna, og som utgjør en spesiell risiko for overlevelsen til de få gjenværende europeiske minkbestandene.

Den alvorlige innvirkningen på bestanden av innfødte arter har ført til at flere land avslutter eller begrenser pelsdyroppdrett.

Veien videre er et pelsfritt Europa og vi ser allerede mulighetene for det. Den 18. mai 2022 Fur Free Alliance feiret lanseringen av European Citizens Initiative (ECI) Fur Free Europe. I samarbeid med dyreverngrupper over hele Europa, inkludert Eurogroup for Animals, har ECI-kampanjen ett år til å samle inn én million underskrifter fra EU-borgere som støtter oppfordringen til et pelsfritt Europa.

Les mer om nedleggelse av pelsdyrnæringen i Europa her: https://dyreneshus.no/…/pelsdyroppdrett-snart-historie…/

Tekst: Lynn Moltzau