fbpx

Israel forbyr pels

Miljøverndepartementet i Israel meldte i helgen at det de forbyr pels. Israel blir dermed det første landet i verden som forbyr pels. Denne historiske seieren vil beskytte utallige rev, mink, kaniner og andre dyr fra et liv i lidelse, som ofte ender med en brutal død.

Brytes forbudet kan man få bot på 18 600 kr, (tall fra juni 2021) eller ett års fengsel.

«Plagg av pels kan ikke skjule den brutale drapsindustrien som produserer dette. » uttalte Israels miljøminister Gila Gamliel.

Rødrev

Det vil fremdeles være tillatt med pelshandel for vitenskapelig forskning, undervisning og religiøse formål. Ortodokse jøder (Haredi-menn) bærer kakeformede sabelhatter kjent som shtreimels på sabbats- og høytidsdager, selv om importører nå må søke om spesielle tillatelser, vil det fortsatt være tillatt å bruke disse.

La oss håpe at Haredi-mennene innser at disse plaggene innebærer mye lidelse for dyrene og at de også avvikler bruken av pels på sine hatter. Det er uetisk å sette hensynet til religiøse skikker foran hensynet til dyrs lidelser.

For den religiøse, fortjener ikke alle Guds skapninger den samme respekt som de i sine skrifter og handlinger søker å gi til sine medmennesker?

Shtreimelhatt av sabelpels. Foto: Moshe Yaakov Weiss. https://en.wikipedia.org/wiki/Shtreimel#/media/File:Moshe_Yaakov_Weiss.jpg


Israel var det første landet i verden som allerede i 2009 la fram et lovforslag om totalforbud mot pels. Lovforslaget gjaldt pelsfarmer, handel og produksjon av pels og pelsprodukter. Nå har de endelig, 12 år etter, innført forbudet mot skinn- og pelshandel. Forbudet trer i kraft om seks måneder.

Når vi nå vet at det å samle store mengder syke og stressede dyr i trange områder, under uhygieniske forhold, gir den perfekte grobunn for sykdommer som kan være dødelige også for mennesker, er det på tide at flere land avvikler og innfører forbud mot pelsdrift og salg av pels. Koronavisruset har som kjent under pandemien blitt funnet på minkfarmer i flere land og har vært en av årsakene til at pelsdriften har blitt og blir faset ut raskere.

Det er bare en håndfull byer til nå som har forbudt all salg av pels, det gjelder noen byer i USA og Sao Paulo i Brasil.

Forhåpentligvis vil andre nasjoner følge etter, og forby salg av pelsprodukter. Vi håper at Norge også tar avstand fra denne unødvendige næringen og de lidelser pelsdyrene utsettes for!

Kilder; Peta, Nationen, timesofisrael, BBC
Tekst: Lynn Moltzau