april 24, 2021

Bendelorm hos katt

Hva er bendelorm? Bendelorm er en relativt vanlig parasitt hos dyr. Bendelormene er lange, flate og hvite ormer som kan infisere katter og andre dyr

Les mer »