fbpx

Dyrenes Stemme 2019

Dyrenes Stemme 2019
Medlemsbladet  for Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn
44 sider.

Pris:120 kr inkludert porto

Betaling på Vipps: # 54535
Betaling til konto:1503.53.42599
Merk betalingen med «Medlemsblad».
Send oss en e-post med screenshot av innbetalingen.
post@dyreneshus.no
Legg ved navn og adresse til den som skal ha bladet tilsendt.
OBS: Medlemmer får bladet gratis.