fbpx

Signer opprop – krev endring!

Mia
Mia

De mange små og store dyrebeskyttelsene i Norges land er i en økonomisk skvis fordi man har et brennende ønske om å redde liv jf nødretten. Hverken stat eller kommune bevilger penger til dette arbeidet. Og hvis man overhode klarer å få til et samarbeid med Mattilsynet i enkeltsaker, er det dyrebeskyttelsene som ender opp med å ta regningen ved å gjøre seg til «dyreholder». Mattilsynet vil kun bidra med «pisken» for å tvinge dyreeier til å foreta seg noe.

Det dyrevernsfaglige arbeidet som nedlegges hver eneste dag av ulønnede frivillige har stor samfunnsnytte – og samfunnsverdi. Forvaltningspraksis må endres, slik at vi kan få et offentlig ansvar inn i dyrevernsarbeidet. Noe annet er uverdig og uholdbart.

Signer oppropet og vær med å bidra til å få endret en urimelig forvaltningspraksis.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

http://www.opprop.net/hvem_er_okonomisk_ansvarlig_for_skadede_eierlose_dyr
http://www.nrk.no/sorlandet/dyrt-a-hjelpe-eierlose-dyr-1.12601650

Forvaltningspraksis må endres