fbpx

Høringsuttalelse – pelsdyrnæringen

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus er sammen med bl.a. NOAH og Dyrevernsalliansen høringsinnstans i gjennomgangen av pelsdyrnæringen NOU 2014:15. Vi har sendt følgende uttalelse over til Landbruks- og Matdepartementet:

HØRINGSUTTALELSE NOU 2014:15 – NORSK PELSDYRHOLD – BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT AVVIKLING? GJENNOMGANG AV PELSDYRNÆRINGEN

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus er for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen utfra dyrevernshensyn. Vi finner det dokumentert ut over enhver rimelig tvil, at rovdyrene påføres lidelser når de gis en begrenset domestiseringsgrad i små, stimulifattige nettingbur, der dyrene ikke får utløp for sin naturlige adferd. Lidelsene gir seg utslag i stereotyp adferd, fryktreaksjoner og valpedrap. Vi stiller også spørsmål ved om gjeldende avlivningsmetoder, kan sies å være særlig humane i et dyrevelferdsperspektiv.

Pelsdyrnæringen mottar subsidier for å fremstille et produkt basert på dyremishandling for et luksusmarked. Det mener vi er etisk betenkelig og helt unødvendig.

På bakgrunn av dette sier derfor Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus ja til styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren