fbpx

Grevlingen et misforstått dyr

Grevling

Lokalavisen Budstikka har hatt flere oppslag om grevlingen, og da gjerne i form av oppgitte eller harmdirrende hageeiere som ikke får plenen sin pen fordi grevlingen til stadighet er på besøk. Budstikka har også omtalt kommunens spareplan på utlån av fangstkasser. Folk skal selv fange inn grevlingen og ta den til veterinær. Kommunen legger med dette opp til et dyrevern etter cowboyprinsippet, og i takt med det, respekten for grevlingen som et levende vesen med følelser, og som kan kjenne smerte. Man glemmer at grevlingen var her først. Det er vi som har flyttet inn i dens nabolag med vår utbygging.

Etter et grotesk funn av en død grevling på Nesøya, hvor grevlingen enten var blitt fanget – eller montert inn i – en hjemmesnekret fangstkasse, mener Dyrenes Hus at det er et stort behov for et eget dyrepoliti som kan forfølge slike saker. Dyrene må få et bedre rettsvern enn det de har i dag. I tillegg trenger vi et større kommunalt ansvar for dyrevelferden. Holdningen til grevlingen må også endres. Grevlingen er et fredelig nyttedyr, og faktisk bør hageeiere være glade for at den kommer på besøk. Den spiser nemlig brunsnegler!

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Budstikka

Grevlingen et misforstått dyr

http://www.budstikka.no/Frykter_at_grevlingen_ble_etterlatt_i_buret_for___sulte_ihjel-5-55-72071.html

http://www.budstikka.no/Se_hvordan_grevlingen__delegger_hagen_til_Svein_Erik-5-55-68786.html

http://www.budstikka.no/nyheter/berum-kommune-fang-grevlingen-selv-kjor-den-til-dyrlegen-for-avlivning-1.8525305

http://www.budstikka.no/nyheter/skal-mye-til-a-avlive-grevling-utenfor-jaktsesong-1.8525479