fbpx

Endrede rutiner for Dyreidentiet

2013-08-14 11.47.26Fra og med 20. mai vil Dyreidentitet innføre et engangsgebyr for skifte av eieroppføring i selskapets database. Engangsgebyret er tilsvarende nyregistrering i Dyreidentitet – kr. 230,-.

Per i dag er det anslagsvis 10.000 eierskifter per år i Dyreidentitets database. Et eierskifte tar mellom 10 og 15 minutter å gjennomføre. Dyreidentitet bruker 1,5 årsverk bare på denne administrative oppgaven.

Endringen som nå trer i kraft gjelder kun for eierskifter i Norge og påvirker ingen andre elementer i registreringsløpet i Dyreidentitet.

http://www.dyreidentitet.no/endrederutiner.html