fbpx

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tidspunkt: 28.04.2015 kl. 18.30
Møtested: Dyrenes Hus, Bleikerhaugen 6C, Asker

Innledning
Oppsummering fra styret på året som har gått, og en oppdatering på situasjonen i dag.

Agenda
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferent
5. Valg av tellekorps
6. Valg av møtevitner

7. Saker fra styret

8. Innkomne saker

9. Valg

Frist for å melde inn saker er satt til kl. 24.00, 13.april 2014. Saker må sendes skriftlig og undertegnet til: Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, Pb 37, 1305 Haslum eller på mail: post@dyreneshus.no. Sakspapirer til Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig for avhenting tirsdag 21.04.2014 fra kl. 18.00 til 19.00 på Dyrenes Hus, Bleikerhaugen 6C, Asker.

Medlemmer som har betalt kontingent for året før og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags- og stemmerett, jf foreningens vedtekter §8, 2 ledd.

For å sikre en rettferdig og demokratisk prosess, tillates maks 1 fullmakt per oppmøtte medlem. Fullmakten må være skriftlig og kopi av gyldig legitimasjon må legges ved.

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn v/styret