fbpx

LEGG NED PELSDYRNÆRINGEN!

Dyrenes Hus jobber for å få lagt ned pelsdyrnæringen da vi mener at deres arbeid er uforenelig med god dyrevelferd. Det å holde mink og rev innesperret i små, trange bur, strider mot Dyrevelferdsloven. Vi har sett nok dokumentasjon på fysisk skadede, og psykisk syke pelsdyr til å være overbevist om at nedleggelse er det eneste rette. Men som i mange andre saker står økonomiske interesser på den ene siden – og dyrvelferden på den andre. I denne saken finnes ingen middelvei. Pelsdyrene må få sin frihet, og kampen fortsetter inntil den siste pelsdyrfarmen er nedlagt.

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Illustrasjon: Dyrenes Hus

nei-til-pelsNY