fbpx

Skjerpet krav til katteeiere

Mattilsynet har skjerpet kravene til katteiere, selv om Dyrevelferdsloven ikke endres. Katter defineres fortsatt som eiers eiendom, men Mattilsynets presisering er et skritt i riktig retning. Norske katteholdere må sørge for at katten ikke blir utsatt for påkjenninger og belastninger som påvirker dyret negativt. Dette er for eksempel:

** Manglende oppfølging av sykdom og skade
** Manglende vaksinasjon
** Manglende beskyttelse mot vær og vind
** Manglende eller dårlig tann- og pelsstell
** Dyreholder etterlater katten alene mens han reiser bort
** Manglende fødselskontroll/ukontrollert formering
** Manglende foring eller feilernæring
** Å slå, sparke, løfte etter nakkeskinn/pels/hale
** For lite oppfølging i forhold til sosialisering og aktivisering. Katter kan for eksempel ikke reises fra i sommerferien.
** Oppstalling i bur utover kortvarig/nødvendig opphold

Videre presisering er kravene til stell blant annet:

** Gi dyret omsorg
** Fôre riktig
** Holde katten ren
** Følge opp pels, klør, ører, øyne og tenner
** Gi god og tilstrekkelig menneskelig kontakt
** Oppdage sykdom/skader og gi nødvendig behandling (vaksiner, ormekurbehandling, flåttbehandling mv.)

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Foto: Dyrenes Hus

Kilde: Mattilsynet

Buster3