fbpx

Nyhet – fjernadopter Dyrenes Hus!

Det å drive hjelpearbeid for dyr i nød koster penger. Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte, og er helt avhengig av private donasjoner, gaver, medlemskontingent og Grasrotandelen for å få penger til driften.

Direkte utgifter til dyrene som veterinær, transport, kattemat og sand har vært de største postene på regnskapet i året som har gått. Med kjøp av hus, vil vi i tillegg også få løpende utgifter til strøm, forsikring, kommunale avgifter og nødvendig vedlikehold. Dette er utgifter som påløper jevnlig, og som krever stabil og forutsigbar økonomi.

Mange betaler allerede inn et fast støttebeløp i måneden, men vi håper at enda flere kan gjøre det slik at vi sikres stabile inntekter til veterinær, mat, sand, og til den daglige driften forøvrig.

Størrelsen på støttebeløpet bestemmer du selv. Du inngår en avtale med banken din om faste trekk fra kontoen din slik at beløpet overføres til Dyrenes Hus sin konto hver måned.Kontonr.: 1503.53.42599

Vi er takknemlige for alle bidrag. Tusen takk for støtten!

Bleikerhaugen 6CBærums Verk katten