fbpx

Innkalling til Årsmøte

 Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn Dyrenes Hus

AVHOLDER ÅRSMØTE

Tidspunkt: 26.04.2012, kl. 18.00

Møtested: Mariehaven Bo- og behandlingssenter, Dønskiveien 46, Gjettum

 Agenda

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av møtereferent
  5. Valg av tellekorps
  6. Valg av møtevitner
  7. Saker fra styret
  8. Innkomne saker
  9. Valg

Saker som ønskes behandlet på Årsmøte må være sekretariatet på Dyrenes Hus i hende 14 dager før møtet avholdes. Sakspapirene til årsmøtet skal være tilgjengelig på Dyrenes Hus for avhenting 1 uke før årsmøtet.

Medlemmer som har betalt kontingent for 2012, og har vært medlem i minst 6 måneder har tale- forslags og stemmerett, jf. foreningens vedtekter §8. Har man i 2011 inngått kontrakt om overtagelse av dyr senest 6 måneder før årsmøtet, og betalt medlemskap for 2012 har man også tale-, forslags- og stemmerett, jf § 3 og 8.

Dersom du kjører bil til møtet, kan du parkere enten i underetasjen (port åpner seg automatisk), eller på parkeringsplassen rett ved innkjøringen til eiendommen.

For praktiske spørsmål i forbindelse med møtet kan du ta kontakt enten på mail post@dyreneshus.no eller tlf. 926 16 406.

Velkommen!

Vennlig hilsen                                                                                                                                                 Styret