Statutter

Statutter for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

Dyrenes Hus skal ta hånd om kjæledyr som er bortkommet og forvillet eller av ulike årsaker ikke lenger tas vare på av sine eiere.

Alle dyr hos Dyrenes Hus skal ha forhold som ivaretar deres naturlige behov for sosialt liv, mosjon og aktivitet. Dyrenes Hus skal skaffe dyrene nye hjem som tilfredsstiller deres behov utfra art og som individer.

Pr i dag (2017) tar Dyrenes Hus kun inn katter. Det følgende vil derfor omtale kun katter. Foreningen drives fosterhjemsbasert hvor alle kattene skal være inne i hele fosterhjemsperioden. De omplasseringsklare kattene på Dyrenes Hus i Asker, heretter kalt Huset, kan ha tilgang til utegård.

1. Kriterier for inntak av katter
Når nye katter skal tas inn, må man velge ut ifra hvor kritisk situasjonen er for hver enkelt katt. Følgende grupper skal prioriteres:

  • Katter som går ute og ikke har tilsyn og fast tilgang på mat.
  • Katter som går ute og er syke eller skadet.
  • Katter som har vært utsatt for mishandling og/eller omsorgssvikt
  • Katter som er tatt fra eier av Mattilsynet.
  • Katter som står uten eier pga. dødsfall, alvorlig sykdom o.l.
  • Utegående drektige kattemødre og kattunger

2. Generelt om nyankomne katter
Katter som kommer til Dyrenes Hus skal behandles individuelt. Det er viktig å skaffe til veie flest mulig opplysninger om hvordan kattene har hatt det, hva de trives med og hva de misliker. Som regel er det lite informasjon å hente, derfor bør kattene observeres nøye den første tida etter inntak. Alle nyankomne katter plasseres i fosterhjem. Man må alltid ha i tankene at kattene er i en stressende situasjon. De fleste har hatt det vondt, og de er usikre og redde når de kommer til et nytt sted. Selv om de er glade for å få mat og varme, vil likevel alt det ukjente i et fosterhjem være en stressfaktor. Varsomhet må være et stikkord i all behandling av kattene.

3. Mens katten er i fosterhjem
Fosterhjemmets oppgave er å gjøre katten klar til omplassering, fysisk og psykisk. Det skal gi katten den sosialiseringen, aktiviteten, omsorgen og tryggheten katten trenger for å få et verdig liv. Fosterhjemmet rapporterer jevnlig tilbake til sin kontaktperson/koordinator hos Dyrenes Hus om hvordan utviklingen er. Koordinatoren fører alle opplysninger om katten inn i et internt datasystem.

4. Mat
Type og mengde av mat skal tilpasses den individuelle katten. Det skal tas hensyn til ernæringsmessige behov hos katter som har spesielle behov. Vann skal alltid være tilgjengelig.

5. Trygghet
Katter har behov for eget revir. Kattene skal sikres gode muligheter til å trekke seg tilbake og finne en egen plass. Mange av dem som har gått ute lenge, har hatt dårlige erfaringer med mennesker. Derfor er det svært viktig for deres trygghet å ha jevnlig og god kontakt med mennesker.

5. Fysisk utfoldelse og psykisk stimulans
Katter som er i fosterhjem skal kun holdes innendørs. Det må derfor møbleres slik at kattene blir motivert til å bevege seg. Kattene skal ha klatrestativer, klorebrett, liggehyller eller lekeapparater som stimulerer til å balansere, smyge, klatre og hoppe. Innkvartering og innredning skal tilrettelegges etter kattenes naturlige behov så langt det er mulig. Mange katter vil ha utkikksposter, og hyller, hemser og vinduskarmer er svært viktig.

6. Veterinærbehandling
Alle katter skal få nødvendig veterinærbehandling når til kommer til Dyrenes hus. Alle katter skal kastreres, vaksineres og id-merkes med microchip, om dette ikke er gjort fra før. Katter som er syke eller skadet skal så fort som mulig undersøkes av veterinær.

7. Avlivning
Ved skader som i stor grad vil påvirke kattens funksjonsevne og livskvalitet må avliving vurderes. Det samme gjelder hvis sykdom/skade forårsaker lidelser, og muligheten for rehabilitering ifølge veterinær, er liten. Evt. behandling eller avliving skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Katter med FIV skal alltid avlives.
Psykiske lidelser må tas like alvorlig som de fysiske. Katter som er så redde at det går ut over deres livskvalitet og ikke innen rimelig tid viser noe tegn til å slå seg til ro, og som Dyrenes Hus ikke kan finne gode levemuligheter for, skal avlives for å slippe plager. Før man beslutter å avlive katter med psykiske skader, skal det gjøres alt for å få dem rehabilitert.

Friske katter som kommer til Dyrenes Hus skal aldri avlives. De skal være sikret opphold i fosterhjem eller på huset til de får et nytt hjem, uansett hvor lang tid det måtte ta.

8. Omplassering
Nye eiere må kunne tilby kattene forhold som passer for katten. Det skal skrives kontrakt der det bl.a. står at Dyrenes Hus har rett til å ta katten tilbake hvis Dyrenes hus mener at det er til kattens beste.

Alle katter skal ha gode utemuligheter i sitt permanente hjem. Nye eiere bør derfor ha hage, og huset må ikke ligge ved sterkt trafikkert vei. Folk som bor i blokk der utemulighetene er fine, bør bo i første etasje, slik at katten lett kan komme inn. I borettslag må det være sjekket at kattehold er tillatt. Nye eiere må være sikre på at det ikke er allergi i familien. Nye eiere må ha truffet katten de skal overta minst en gang. Unntak i forhold til kravet om utemuligheter, gjelder katter hvis sykdom eller lyte, gjør at en utetilværelse ikke er forsvarlig, eller at det er egenskaper ved katten som gjør at det ikke er mulig å få den omplassert på annen måte.

Drift av huset i Asker

Ved foreningens hus i Asker er det plass for noen omplasseringsklare katter. Disse kattene skal være ferdigbehandlet hos veterinær før de kommer til huset (kastrert, vaksinert og helsesjekket). De punktene som er nevnt ang katter i fosterhjem gjelder også for de kattene som er i huset i Asker. I tillegg kommer noen egne punkter:

1. Stellere
Det daglige stellet utføres av beboer i huset. Når hun/han har fri blir stell og omsorg utført av frivillige hjelpere. Alle som ønsker å stelle på Huset må få god innføring i det arbeidet de skal gjøre. Aldersgrense for å ha ansvar som steller er 20 år. Oppgavene skal være klart definert skriftlig, og nye hjelpere skal alltid første gang ha følge av en som kjenner til arbeid og rutiner. Huset skal til enhver tid ha oppslag om hvilke katter som bor der, og hvilke særegne behov den enkelte har. Det er viktig at de som steller tar seg tid til kontakt med hver enkelt. Stellerne skal skrive daglig rapport, og alt som gjelder kattene utover vanlig rutine skal meldes til beboer eller de som er ansvarlige på Dyrenes Hus.

2. Miljø
Huset har en luftegård der kattene har tilgang til trygge utemuligheter. Kattene har mulighet til å gå ut og inn etter eget ønske gjennom luker. Det er viktig å se til at nye katter forstår hvordan de kan komme ut og inn av lukene. Fordi arealet er begrenset, må det møbleres slik at kattene blir motivert til å bevege seg.

3. Brannsikkerhet
Huset skal være utstyrt med røykvarslere, brannteppe og brannslukningsapparater plassert slik at kattene ikke kommer til. Alle som steller kattene skal få opplæring i hvor apparatene er, og må sette seg inn i hvor de er og hvordan de brukes.
Elektriske ovner må være plassert slik at kattene ikke har mulighet til å gnage på ledninger, og slik at tepper o.l. ikke kan bli liggende inntil ovnen. Det er strengt forbudt å røyke i huset, og man må være svært forsiktig med bruk av fyrstikker og stearinlys.