fbpx

Protokoll Årsmøte 2013 Dyrenes Hus

Protokoll Årsmøte 2013 Dyrenes Hus

Årsmøtet den 24. april 2013 ble avholdt på Mariehaven Bo- og behandlingssenter,
Dønskiveien 46 – Gjettum.
Referenter: Wenche Bjerke og Kari E. Kvamsdal.