fbpx

Protokoll Årsmøte 2012 Dyrenes Hus

Protokoll Årsmøte 2012 Dyrenes Hus

Årsmøtet den 26. april2012 ble avholdt på Mariehaven Bo- og behandlingssenter,
Dønskiveien 46 – Gjettum.
Referenter: Lena .tv1angen og Siri Hall.