Bli frivillig

Dyrenes Hus har ingen ansatte og drives kun av ulønnede frivillige. Vi har alltid behov for flere, slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe hjemløse og nødstilte katter. Man trenger ingen erfaring fra før av for å være frivillig hos oss, opplæring vil bli gitt.

Oppgaver vi trenger hjelp med:
_DSC0105 (2)

Sjåfør
Sjåføren sine oppaver er:
– Kjøre fosterkatter til/fra veterinæren for behandling
– Hente utegående katter og bringe dem inn i fosterhjem
– Levere ut utstyr/mat/sand til fosterhjemmene

Sjåføren må ha egen bil til disposisjon, men vil få kjøregodtgjørelse. Meld deg som sjåfør ved å melde deg inn i facebookgruppa Kjøreoppdrag – Dyrenes Hus

Fosterhjemskoordinator
Fosterhjemskoordinatoren sine oppgaver er å sørge for at:
– Fosterhjemmet har det de trenger av utstyr/mat/sand til en hver tid
– Fosterkatten får nødvendig veterinærbehandling
– Fosterkatten har det bra, både fysisk og psykisk_DSC1067
– Fosterhjemmet får den veiledningen som de behøver

Fangstgruppe
Fangstgruppen sine oppgaver er:
– Fange inn hjemløse og nødstilte katter

Fosterhjem
Fosterhjemmet har en eller flere av våre katter boende hjemme hos seg. De får hovedansvaret for å gi katten det den trenger av kos/mat/veterinærbehandling og trygget for den perioden de har katten i sin varetekt. Les mer om det å være fosterhjem her.

Steller
Stelleren sin oppgave er å avlaste vår beboer, med stell av kattene som bor på huset. En stellevakt er først og fremst å dra innom huset og sørge for at kattene har mat og ren sand. I tillegg er det fint om man har kapasitet til å kose eller leke med kattene som er der.

Kattepasser
– Pass av våre fosterkatter i fosterhjemmene når de skal på ferie.
– Enten hjemme hos deg selv i korte perioder, eller du drar til fosterhjemmet og sørger for at katten har tilstrekkelig med mat og sand.

ANDRE OPPGAVER
Vi har også en egen facebookgruppe for frivillige på facebook, så meld deg gjerne inn der om du kunne tenke deg å bidra med noen av oppgavene under.
Link til gruppe: Frivillig – Dyrenes Hus

Vedlikehold
– Vedlikehold av fangstkassene

– Vedlikehold av fosterhjemsutstyret
– Forefallende arbeid på Dyrenes Hus

Delta på stand
– Selge vafler (litt avhengig av type stand)
– Selge produkter
– Dele ut flyers

Representere Dyrenes Hus
– På pelsdyrdemonstrasjon
– Andre aktuelle dyrepolitiske markeringer
– Vegetarfestival
– Dyrevernsdagen
– Skrive en liten snutt for Dyrenes Stemme fra arrangementene

Være orientert om aktuelle dyrevernsaker
– Følge med i lokalpressen: OsloBy/Aftenposten, Budstikka, Østlandsendingen

– Tipse oss om disse

Dyrenes Hus er en medlemsorganisasjon og hele strukturen knyttet til driften forutsetter at den er medlemsbasert. Vi ser derfor helst at våre frivillige også er medlemmer i foreningen. Medlemsskap koster kun kr 350 per år.

Kan du tenke deg å bli frivillig hos oss? Ta kontakt med oss på post@dyreneshus.no eller bruk skjemaet nedenfor.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding