Bli frivillig

Dyrenes Hus har ingen ansatte og drives av frivillige. Vi har alle et felles ønske om å bedre dyrs status i samfunnet. Vi ønsker å hjelpe hjemløse katter, sosialisere de og finne de gode permanente hjem.

Vi har alltid behov for flere frivillige, slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe hjemløse og nødstilte katter. Du trenger ikke erfaring fra før for å være frivillig hos oss. Du vil få en fadder som hjelper deg og vil gi deg nødvendig opplæring.

Du velger selv hvordan og når du vil bidra. 

 

 

Oppgaver du kan hjelpe med:

Sjåfør

Kjøre fosterkatter til og fra veterinæren for      behandling
Hente utegående katter og bringe de til  fosterhjem
Levere og hente utstyr,mat og sand til  fosterhjemmene
Hente donasjoner

Sjåfører bruker egen bil, men vil få kjøregodtgjørelse

 

Fosterhjemskoordinator

Du ser til at:
Fosterhjemmet har det de trenger av utstyr, mat og sand

Sørger for at fosterkattene får nødvendig veterinærbehandling. Du koordinerer med veterinær, sjåfør og henting /levering av kattene

Sjekker med fosterhjemmene at kattene har det bra, både fysisk og psykisk
Gir fosterhjemmet den veiledningen og innsikt i kattehold som de behøver

 

 

Fangstgruppen
Kjører ut fangstfeller
Fanger inn hjemløse og nødstilte katter

Fosterhjem
Fosterhjemmet har en eller flere av våre katter boende hjemme hos seg. De får ansvaret for å gi katten det den trenger av kos,mat og veterinærbehandling ved behov

Kattene skal være trygget for den perioden de er hos fosterhjem. Les mer om det å være fosterhjem her

Steller
Stelleren sin oppgave er å avlaste vår beboer  med stell av kattene som bor på huset. En stellevakt er å dra innom huset og sørge for at kattene har mat og ren sand. I tillegg er det fint om man har kapasitet til å kose eller leke med kattene

Kattepasser
Passer våre fosterkatter i fosterhjemmene når de skal på ferie.
Du passer de enten hjemme hos deg selv i korte perioder, eller du drar til fosterhjemmet og sørger for at katten har tilstrekkelig med mat og sand

ANDRE OPPGAVER

Vedlikehold
Vedlikehold av fangstkassene
Vedlikehold av fosterhjemsutstyret
Forefallende arbeid på Dyrenes Hus

Delta på stand
Selge vafler, avhengig av type stand.
Selge produkter
Dele ut flyers

 

 

Representere Dyrenes Hus
På dyrepolitiske markeringer
Vegetarfestivalen
Dyrevernsdagen
Skrive en liten snutt for Dyrenes Stemme fra arrangementene

Være orientert om aktuelle dyrevernsaker
Følge med i lokalpressen: OsloBy, Aftenposten, Budstikka, Østlandsendingen
Tipse oss aktuelle saker

Skrive artikler for Dyrenes Hus
Liker du å skrive og brenner for dyrenes velferd?
Er du en god skribent og ønsker å hjelpe til med å skrive artikler, reportasjer, små historier eller annet, ta kontakt. Vi tar i mot aktuelle artikler som kan publiseres på nettsiden og i vårt eget medlemsblad; Dyrenes Stemme. 

Dyrenes Hus er en medlemsorganisasjon og hele strukturen knyttet til driften forutsetter at den er medlemsbasert. Vi ser derfor helst at våre frivillige også er medlemmer i foreningen. Medlemsskap koster kun kr 350 per år.

Kan du tenke deg å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss på post@dyreneshus.no eller bruk skjemaet nedenfor.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding