Bli frivillig

 

Dyrenes Hus har ingen ansatte og drives kun av ulønnede frivillige. Vi har alltid behov for flere, slik at vi kan fortsette arbeidet med å hjelpe hjemløse og nødstilte katter. Man trenger ingen erfaring fra før av for å være frivillig hos oss, opplæring vil bli gitt.

Oppgaver vi trenger hjelp med:

Sjåfør
Sjåføren sine oppaver er:
– Kjøre fosterkatter til/fra veterinæren for behandling
– Hente utegående katter og bringe dem inn i fosterhjem
– Levere ut utstyr/mat/sand til fosterhjemmene

Sjåføren må ha egen bil til disposisjon, men vil få kjøregodtgjørelse.

Fosterhjemskoordinator
Fosterhjemskoordinatoren sine oppgaver er å sørge for at:
– Fosterhjemmet har det de trenger av utstyr/mat/sand til en hver tid
– Fosterkatten får nødvendig veterinærbehandling
– Fosterkatten har det bra, både fysisk og psykisk
– Fosterhjemmet får den veiledningen som de behøver

Fangstgruppe
Fangstgruppen sine oppgaver er:
– Fange inn hjemløse og nødstilte katter

Fosterhjem
Fosterhjemmet har en eller flere av våre katter boende hjemme hos seg. De får hovedansvaret for å gi katten det den trenger av kos/mat/veterinærbehandling og trygget for den perioden de har katten i sin varetekt. Les mer om det å være fosterhjem her.

Steller
Stelleren sin oppgave er å avlaste vår beboer, med stell av kattene som bor på huset. En stellevakt er først og fremst å dra innom huset og sørge for at kattene har mat og ren sand. I tillegg er det fint om man har kapasitet til å kose eller leke med kattene som er der.

Kattepasser
– Pass av våre fosterkatter i fosterhjemmene når de skal på ferie.
– Enten hjemme hos deg selv i korte perioder, eller du drar til fosterhjemmet og sørger for at katten har tilstrekkelig med mat og sand.

ANDRE OPPGAVER

Vedlikehold
– Vedlikehold av fangstkassene
– Vedlikehold av fosterhjemsutstyret
– Forefallende arbeid på Dyrenes Hus

Delta på stand
– Selge vafler (litt avhengig av type stand)
– Selge produkter
– Dele ut flyers

Representere Dyrenes Hus
– På pelsdyrdemonstrasjon
– Andre aktuelle dyrepolitiske markeringer
– Vegetarfestival
– Dyrevernsdagen
– Skrive en liten snutt for Dyrenes Stemme fra arrangementene

Være orientert om aktuelle dyrevernsaker
– Følge med i lokalpressen: OsloBy/Aftenposten, Budstikka, Østlandsendingen
– Tipse oss om disse

Dyrenes Hus er en medlemsorganisasjon og hele strukturen knyttet til driften forutsetter at den er medlemsbasert. Vi ser derfor helst at våre frivillige også er medlemmer i foreningen. Medlemsskap koster kun kr 350 per år.

Kan du tenke deg å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss på post@dyreneshus.no eller bruk skjemaet nedenfor.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding