Bli medlem

I 2015 tok Dyrenes Hus inn nesten 230 dyr i nød, av disse er allerede over 200 omplassert. Hvert voksent dyr blir kastrert/sterilisert, vaksinert og id-merket før de blir omplassert til nye, trygge og permanente hjem. Å redde en katt har i snitt en kostnad på kr 2.500 i mat/veterinær/sand/transport når man trekker fra omplasseringsgebyret på kr. 900. Vi trenger altså minst 5 medlemmer for å kunne hjelpe et individ.

Hjelp oss å holde aktivitetsnivået oppe – støtt vårt arbeid gjennom medlemskap.
Medlemsskap koster kr. 350,- i året. Som medlem vil du få tilsendt vårt medlemsblad «Dyrenes Stemme».

Ditt navn (obligatorisk)

E-post

Adresse (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Sted (obligatorisk)

Telefon