fbpx

ÅRSMØTET ER UTSATT

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

INVITERER TIL ÅRSMØTE

Utsatt på ubestemt tid grunnet coronaviruset.

Sted: Kulturhjørnet, Asker Kulturhus 

Dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkallingen 
  2. Godkjenning av dagsordenen 
  3. Valg av møteleder, referent, tellekorps og møtevitner 
  4. Oppsummering fra året som har gått 
  5. Revidert regnskap for 2019 
  6. Styrets forslag til budsjett for inneværende år 
  7. Saker fra styret; 

7.1 Forslag til reviderte vedtekter 

7.2 Forslag til endret praksis for frivillighetshonorar 

7.3 Huset – veien videre 

  1. Innkomne saker 

  9.Valg av nytt styre 

Praktisk informasjon: 

Medlemmer som har betalt kontingent for året før og har vært medlem i minst 6 måneder har tale-, forslags- og stemmerett iht. foreningens vedtekter §8, 2. Ledd 

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er satt til kl. 24.00, søndag 8. mars 2020. Saker må sendes skriftlig og undertegnet til styret@dyreneshus.no eller Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus, Postboks 37, 1305 Haslum. 

Sakspapirenene vil være tilgjengelige fra onsdag 18. mars og kan sendes på e-post etter forespørsel (styret@dyreneshus.no). De kan også hentes i Grobråtenveien 76, 1385 Asker mellom klokken 18.00-19.00 denne dagen. 

For å sikre en rettferdig og demokratisk prosess, tillates maks 1 fullmakt per oppmøte medlem. Fullmakten må være skriftlig og kopi av gyldig legitimasjon må legges ved. Fullmaktsskjema fås ved henvendelse til styret@dyreneshus.no 

Kulturhjørnet i Asker Kulturhus finner du på andre plan av Trekanten, med inngang på bakkeplan fra den åpne plassen ved baksiden av Kulturhuset. (Trappen opp vis-a-vis hovedinngangen til Trekanten) 

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen! 

Med vennlig hilsen 

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus v/styret